Pamiętajmy… LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ

Próchnica…najbardziej rozpowszechniona choroba zębów… Jest ona  bakteryjna chorobą zakaźną, polegającą na demineralizacji i rozpadzie twardych tkanek zęba. Przy wczesnym rozpoznaniu i odpowiednim leczeniu, zmiany próchnicowe są odwracalne. Początkowo dostrzegamy jedynie małą białą lub brązową plamkę. Pojawia się bol na ślodkie pokarmy. W miarę powiększania ubytku dochodzi do utraty twardych tkanek zęba.W skrajnych natomiast przypadkach nie leczona próchnica może doprowadzić do obumarcia miazgi zęba, co z kolei nie tylko pogarsza estetykę uśmiechu, ale może mieć wpływ na zdrowie całego organizmu – ukryte ognisko infekcji. Ostatecznym postępowaniem w leczeniu skutków próchnicy jest usunięcie zęba, co jest dużą stratą zważywszy na fakt, że nawet najdoskonalsze uzupełnienie nie zastąpi własnych, zdrowych zębów. Współczesną stomatologię zachowawczą, w związku ze stopniem zaawansowania choroby, dzieli się zazwyczaj na trzy ściśle powiązane ze sobą działy:

  • profilaktykę – zapobieganie powstawaniu próchnicy i paradontozy;
  • kariologię – leczenie próchnicy prostej (nie powikłanej reakcją ze strony miazgi);
  • endodoncję – leczenie próchnicy powikłanej zapaleniem, obumarciem lub zgorzelą miazgi.

stomatologia zachowawcza


Czytaj również: